Interpersonalne szkolenia dla pracowników i kierowników

Podstawą sukcesu w kontaktach z ludźmi jest świadomość tego, jak odbierają nas inni, oraz umiejętność dobrania właściwych zachowań stosownych do sytuacji i osób, z którymi mamy do czynienia. Bez wątpienia menedżerowie aktywnie działający na rynku zgodzą się z takim sformułowaniem. Dobrze wiemy, jak trudno wyjść z pozycji wyobrażeń o tym jak jest, do pozycji jak rzeczywiście jest. Nasza świadomość jak jesteśmy odbierani, jak budujemy relacje, jak się zachowujemy bazuje na naszej percepcji. Jak ujmują to filozofowie …ponieważ każda istota ludzka postrzega rzeczywistość na swój własny sposób, to możemy komunikować się wyłącznie z moja percepcją ciebie/siebie, czyli sobą samym…

Szkolenia dla pracowników

Osoby wiedzące o istniejącym w każdym z nas tego rodzaju ograniczeniu są uważniejsze w przyjmowaniu informacji zwrotnych, w obserwacji i ocenie samych siebie, oraz otwarte na inne/nowe formy doświadczania …tego „jak to jest”… Do tych osób kieruję tę publikację. Jeżeli jesteś prezesem/dyrektorem wiesz jak trudno uzyskać ze swojego otoczenia bezkompromisową opinię. Jak trudno dowiedzieć się … jak mnie widzą… Bardzo inspirującym doświadczeniem jest udział w warsztatach interpersonalnych. Uczestnictwo w takim szkoleniu weryfikuje wyobrażenia o tym, jak jesteśmy odbierani, pozwala na sprawdzenie umiejętnego dobrania własnych zachowań właściwych do różnych osób i sytuacji. Efektem szkolenia jest pozyskanie świadomości i autorefleksja nad naszymi relacjami z innymi, tym jak jesteśmy odbierani i z czego ów odbiór wynika.

Szkolenia dla kierowników

Dodatkowym atutem dla kierowników jest nabycie umiejętności słuchania innych oraz trafniejsze przekazywanie swoich rzeczywistych intencji w kontaktach osobistych i grupowych, co w znacznym stopniu poprawi efektywność wykonywanej pracy. Uczestnicy będą też lepiej potrafili unikać nieporozumień wynikających z niedostatków komunikowania się, oraz skuteczniej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, zrozumieją dynamikę procesów psychospołecznych zachodzących w firmie, co pozwoli im stać się bardziej świadomymi pracownikami i lepiej wykwalifikowanymi menedżerami.

1 Komentarz

  1. Waldek

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *