Rozliczenie i zwrot podatku dochodowego

Przy zakładaniu działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pomocą formularza CEIDG-1. Jest to jednocześnie zgłoszenie do urzędu skarbowego, w którym zawiera się informacja m.in. o wybranej formie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. i prawnych, które osiągają w danym roku dochody (niezależnie od ich wysokości). Na wszystkich obywatelach ciąży bowiem obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego.

Podatki dochodowe

W Polsce istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego – PIT, czyli podatek od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych, dla którego podstawowym aktem prawnym jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Czym dokładnie jest podatek dochodowy? Kiedy i gdzie się go opłaca? Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, w przeciwieństwie do CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), dla którego właściwym urzędem jest urząd skarbowy przyporządkowany ze względu na siedzibę spółki kapitałowej.

Rozliczanie podatku dochodowego

Podatek dochodowy opłaca się w formie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki, którą należy zrealizować do 15. każdego następnego miesiąca Decyzja o danej formie opodatkowania podlega zmianie, ustawodawca przewidział taka możliwość, ale obowiązuje dość istotny warunek – należy to zrobić do 15 stycznia roku podatkowego, którego nowa forma ma dotyczyć.

Zwrot podatku dochodowego? Oj nie!

Przedsiębiorca, który przy rejestracji działalności w CEIDG nie wybrał formy opodatkowania, może tego dokonać na zasadach przewidzianych w ustawach podatkowych, a więc przez złożenie oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 9a ust. 2 ustawy o PIT), jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik nie wskazał formy opodatkowania we wniosku do CEIDG ani też nie złożył oświadczenia, pozostaje opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej (na zasadach ogólnych).

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *