Pomoc księgowa. Polski księgowy w klubach sportowych

W każdej miejscowości, na terenie gminy, może powstać klub sportowy założony przez grono osób lub przy zakładzie pracy, szkole. Kluby sportowe są szczególnym rodzajem stowarzyszeń. Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej mogą działać w oparciu o wpis w Rejestrze Klubów Sportowych prowadzonych przez starostę. Jednak zarówno stowarzyszenie zwykłe, jak i zarejestrowane w KRS musi prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jako osoba prawna jest również podatnikiem CIT.

Pomoc księgowa dla stowarzyszeń

Stowarzyszenia prowadzą księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem uproszczeń wynikających z przepisów rozporządzenia ministra Finansów z 2001 r. Kierownik jednostki ustala i aktualizuje dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Polski księgowy
Stowarzyszenia sporządzają roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy. Sprawozdanie finansowe, składa się z: bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej. Wzór poszczególnych elementów sprawozdania finansowego zawiera wskazane rozporządzenie. Każde stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont. Ponadto należy pamiętać, że stowarzyszenie jako osoba prawna ma obowiązek liczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. W efekcie do 31 marca po zakończeniu roku podatnego musi złożyć CIT 8.

Efektywna pomoc księgowa dla klubów

Jeżeli jednak przychody będą przeznaczone na działalność statutową, to nie wystąpi podatek dochodowy. Wolne od podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z włączeniem działalności gospodarczej. W myśl przepisów przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie uwzględnia się przychodów, z których dochody są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *