Postępowanie podatkowe. Wsparcie podatkowe na nowy rok

W przepisach podatkowych w tym roku wprowadzonych zostało ponad sto zmian. Wśród nich najliczniejsze dotyczą podatku od towarów usług. Nie zabraknie też nowych regulacji w podatkach dochodowych, jak chociażby ta dotycząca spółek komandytowo-akcyjnych, które od 1 stycznia stały się podatnikami CIT. Wzrastają też podatki i opłaty lokalne, wyższa akcyza obowiązuje na alkohol i papierosy.

Wsparcie podatkowe?

Jedną z istotniejszych zmian jest zmiana zasad dotyczących obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur oraz odliczania podatku naliczonego. Jedną ze zmian wprowadzonych w ramach ostatniej nowelizacji ustawy o VAT jest zmiana brzmienia przepisu nakazującego pominąć przy obliczaniu tzw. współczynnika sprzedaży niektóre transakcje finansowe i dotyczące nieruchomości.

Postępowanie podatkowe na nowy rok

Zmiana brzmienia tego przepisu jest raczej potwierdzeniem dotychczasowej praktyki. Zmieniają się zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych, będą obowiązywały nowe ograniczenia. Od samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych będzie można odliczyć 50% podatek VAT. Przedsiębiorca odliczy VAT w pełnej wysokości tylko w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzeniu firmy. Aby było to możliwe, podatnik będzie musiał złożyć do urzędu skarbowego stosowną informację. Niezbędne będzie też prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Inną wprowadzoną zmianą, mającą charakter bardzo praktyczny jest to, że dla towarów i usług zwolnionych z VAT, można podać na fakturze mniej danych. Inną bardzo istotną innowacją jest fakt, że spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami CIT, co oznacza nadanie spółce komandytowo-akcyjnej statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Wspólnicy, zarówno akcjonariusze podlegać będą opodatkowaniu od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku takiej spółki. Ponadto, co bardzo istotne, wzrasta akcyza na papierosy i alkohol. Podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe związana jest z obowiązkiem osiągnięcia do stycznia 2018 roku unijnego minimum podatkowego, które wynosi co najmniej 60% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *