Podatek od darowizny

Dostać darowiznę to radość czy kłopot? Co na ten temat mówią przepisy podatkowe? Jaki podatek do urzędu skarbowego zapłacimy od nieruchomości otrzymanej od rodziców w formie darowizny? Darowizna taka jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny lub dostarczenie aktu notarialnego, o ile darowizna była sporządzona w formie aktu notarialnego. Podobnie darowizna pieniężna nie może być kosztem podatkowym.

Podatek od darowizny

Darowizny i wszelkiego rodzaju ofiary zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią tylko produkty spożywcze przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego na cele działalności charytatywnej. Koszt wytworzenia lub cenę nabycia tych produktów można zaliczyć do kosztów podatkowych. Odpowiednie przepisy dotyczą także darowizny określonej kwoty przez rodziców na rzecz dzieci. Podstawą do zwolnienia całości kwoty z podatku jest przelew darowanej kwoty na konto obdarowywanego.

Podatek z umowy darowizny

A co jeśli otrzymamy w darze przedmiot, wartość materialną w postaci rzeczowej?

Czy płacimy podatek jeśli otrzymamy jakąś rzecz jako osoba fizyczna, a czy tak samo będzie jeśli reprezentujemy firmę?

Podatki od darowizn

W przypadku braku możliwości ustalenia ceny lub sposobu nabycia składnika aktywów (przedmiotu czy rzeczy), a w szczególności przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wartość otrzymanych przez firmę lub osobę prowadzącą działalność przedmiotów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast jeśli uzyskany w ten sposób przychód będzie w całości przeznaczony na cele społeczne to możliwe jest zwolnienie z płacenia podatku. Warunkiem możliwości skorzystania ze zwolnienia z płacenia podatków jest przeznaczenie danego przedmiotu czy rzeczy na cele społeczne i faktyczne tego dokonanie.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *