Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie a ZUS

Ubezpieczenia społeczne to najstarsza forma i najbardziej podstawowa forma ubezpieczeń. Realizowana jest we wszystkich państwach wysoko rozwiniętych. Rozwój ubezpieczeń był ściśle powiązany z procesem industrializacji i obejmował coraz szerszy zakres. Ma ona na celu prewencyjną i ubezpieczeniową ochronę zdrowia, zdolności do wykonywania pracy oraz życia ludności. System ten ma zapewniać pracownikom oraz ich rodzinom ochronę przed czasowym (macierzyństwo, choroba) lub stałym (inwalidztwo, starość, śmierć, brak pracy) brakiem możliwości zarobkowania. Jest to system dzięki któremu, każdy obywatel może czuć się spokojnie i bezpiecznie, gdyż w trudnej sytuacji życiowej, w przypadku zdarzeń losowych, otrzyma wsparcie finansowe ze strony państwa.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W Polsce pierwsze przepisy o obowiązkowym ubezpieczeniu chorobowym wydano tuż po odzyskaniu niepodległości (1919). Ustawy z lat 1924–27 i 1933 rozszerzyły na cały kraj spójny system ubezpieczeń. Od tego czasu wszyscy obywatele Polski są ubezpieczeni na jednolitych i równych zasadach. Osoby pracujące zagranicą są zobowiązani do samodzielnego zapewnienia sobie ubezpieczenia w ramach systemu ubezpieczeń obowiązującego w danym państwie. Obecnie wszyscy pracujący, zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu oraz wypadkowemu. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników finansują z własnych środków, w równych częściach ubezpieczeni, czyli pracownicy oraz pracodawcy. Obowiązek zgłoszenia pracowników do tych ubezpieczeń spoczywa na pracodawcy, do niego też należy dbałość o prawidłowe wyliczenie wysokości składki oraz terminowe jej uiszczanie.

Odszkodowanie z zus

Ubezpieczenia społeczne realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obejmują wszystkich pracowników oraz ich rodziny. Ponadto istnieje możliwość wykupienia dodatkowych polis ubezpieczenia na życie (z funduszem emerytalno-rentowym) zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *