Miesięczna Biblioteka:: Grudzień 2016

Księgowa obsługa firm

Podatnik prowadzący działalność ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do tego typu księgowości są zobowiązane małe firmy. Limit obrotów, po przekroczeniu których podatnik będzie zobowiązany do rozpoczęcia pełnej księgowości,